Onze regels


REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CLUBHUIS
  • Wij  ruimen na gebruik, ons clubhuis op.
  • Het terras wordt netjes achter gelaten.
  • Voorzichtig met vuur.
  • Geen overnachtingen.
  • Alles wordt afgesloten.
  • Het toegangshek wordt altijd gesloten en op slot gezet !