Onze regels

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CLUBHUIS
  • Wij  ruimen na gebruik, ons clubhuis op.
  • Voor het clubhuis en het terras erachter wordt netjes achter gelaten.
  • Voorzichtig met vuur, alleen voor BBQ.
  • Geen overnachtingen.
  • Alles wordt afgesloten.
  • Het toegangshek wordt altijd gesloten en op slot gezet !