Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter
Emil Heindijk
emilNED105@gmail.com

Penningmeester en onderhoud;
Dick van Iperen
email dvaniperen@hetnet.nl

Secretaris;
vacant / liefhebbers??

Container beheer;
Marco de Jong
email marcodejong1975@gmail.com