Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter en Secretaris
Karin van der Jagt
email voorzitter@vwsv.nl of  secretaris@vwsv.nl

Penningmeester en onderhoud
Dick van Iperen
email penningmeester@vwsv.nl

Container beheer
Marco de Jong
email nieuwlid@vwsv.nl