Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter


Penningmeester en onderhoud;
Dick van Iperen
email dvaniperen@hetnet.nl

Secretaris;

Container beheer;
Marco de Jong
email marcodejong1975@gmail.com